LACHEN met EU-propaganda: ‘Euro, één munt, vele mogelijkheden’

Het komische aan overheidspropaganda is dat ze steeds door de werkelijkheid wordt ingehaald.  Er was Comical Ali die riep dat er geen Amerikaanse tanks in Bagdad waren.  Er was de USSR-propaganda die net voor de val van de muur riep dat alles goed ging.  En er is de EU: op het ogenblik dat door de Griekse democratische stem de euro op instorten staat, organiseert de EU in Brugge een propagandatentoonstelling over… ‘de euro, één munt, vele mogelijkheden’.  De mogelijkheid van een kompleet fiasco, bijvoorbeeld.

Zoals dat gaat in overheidspropaganda is elke vorm van woord en wederwoord overbodig: bij de opening van het hele evenement komen enkel Eurofielen aan bod.  Dat neemt niet weg dat ook de eurokritische burger het zaakje mag betalen…

Wij zijn eigenlijk wel een beetje benieuwd wat men op een tentoonstelling over de Euro zoal aan voorwerpen tentoon stelt.  Een originele uitgebrande barricade uit Athene?  Enkele kersverse verkozen communisten met molotovcoktail?  De vlag van Gouden Dageraad?  Een leegstaand huis uit Ierland of Spanje?  We hopen dat ook een lege Vlaamse portefeuille en een leeg Duits spaarvarken niet ontbreken…