Deze week in ‘t Pallieterke

* Geen hoogdag voor de vakbonden           * Gilbert Temmerman
* Moeder, waarom staken we?                    * Overdreven Waals optimisme
* De dictatuur van het irregulier kartel     * Leugens over besparingen

* Hebt u veel hinder ondervonden van de nationale staking? Dan was u wellicht aangewezen op het openbaar vervoer; dat ligt in zo’n gevallen meestal als eerste lam. Maar voor de rest werden we, om het rustig uit te drukken, niet meteen geconfronteerd met een land dat volkomen stil gelegd werd. De meeste mensen deden gewoon wat ze op maandagen plegen te doen.

* De tijd dat een werkman “voor een appel en een ei in de smeerlapperij van andermans eigendom” moest werken, zoals de Strangers zongen, is allang voorbij. De vakbewegingen hebben in hun bestaansgeschiedenis veel verwezenlijkt. Maar ergens onderweg zijn ze hun doel voorbijgeschoten, verworden tot cliëntelistische organisaties.

* De oorsprong van de vrijmetselarij ligt in het Engeland van de 18de eeuw, als een nevenproduct van de verlichtingsfilosofie. Vrijdenken, zelfvorming en bewustwording waren de kernwoorden. Die “reguliere” tak overleeft tot op vandaag als een vrij onschuldige, intellectuele hobbyclub. In Frankrijk (en nadien in België) ontstonden de zogenaamde “irreguliere loges”, waar sociale en politieke lobbying wél tot de kernmissie lijkt te behoren.

* Hij was bij leven al een legende, Gilbert Temmerman, gerespecteerd door vriend en vijand. Als burgemeester van Gent drukte hij zijn stempel op de stad. In Gent noemen ze paaltjes op het voetpad nog altijd “Gilberkes”. Maar hij heeft vooral veel invloed op zijn eigen partij gehad.

* Niet enkel in Vlaanderen woedt de discussie over wie bij een nieuwe financieringswet het meeste wint of verliest. Ook in Wallonië is het debat losgebarsten. De FGTB, de Waalse vleugel van de socialistische vakbond ABVV, komt tot de conclusie dat de nieuwe financieringswet Wallonië tegen 2022 300 tot 400 miljoen euro zal kosten.

* Economen staan dezer dagen in de rij om te waarschuwen tegen de strenge besparingsoperaties van de overheden. Om de schulden af te bouwen en de begrotingstekorten terug te dringen, verlagen de regeringen de uitgaven, snijden ze in de sociale zekerheid en wordt gekozen voor loonmatiging. “Gevaarlijk!”, waarschuwen Nobelprijswinnaars economie als John Stiglitz en Paul Krugman.

TE KOOP IN DE DAGBLADHANDEL, ELKE WEEK VANAF DINSDAG