Een kaart uit Nederland

Even als tussendoortje twee kaartjes uit Nederland die een interessante overlapping vertonen…