Libische regering moet vluchten

Op 21 januari 2012 bestormden een tweehonderdtal Libiërs de regeringsgebouwen van de Nationale Overgangsregering (NOR) in Benghazi, te Libië. Dit na reeds twee weken van protesten waarbij men uiteindelijk explosieven gebruikte om de poort naar de regeringsgebouwen op te blazen. De regeringsleden zijn in allerijl gevlucht naar een onbekende locatie.

De protestacties begonnen met het uitblijven van een duidelijke verdeling van zetels voor steden en regio’s in Libië bij de eerstvolgende verkiezingen. Het werd duidelijk dat de NOR probeerde om dit zodanig te manipuleren dat zij uiteindelijk de macht zouden hebben in het parlement en de regering om zo de controle te behouden over de olie-voorraden. Ondertussen nemen de aanvallen van het Groene Verzet, de Khadaffigetrouwen, toe terwijl de interne schermutselingen tussen meerdere milities het niveau van veldslagen nog net niet benaderen.

Ook hebben Britse inlichtingendiensten reeds gewaarschuwd voor het toenemend aantal Al-Qaidasympathisanten en -militanten die het land infiltreren. Een gebied gekenmerkt door clangebonden verbanden met stammentwisten, zonder democratische traditie, zonder middenklasse om die te dragen en met grote aantallen wapentuig in handen van radicale islamisten. Dat is het resultaat van de NAVO-interventie in Libië.

Als u wil weten waar uw belastingsgeld zoal naartoe gaat: bij deze weet u het.

0 comments

  1. Wat in Libië is gebeurd is niets anders dan de vervanging van de ene uitbuiterskliek door een andere. Zoals, ten andere, over gans het gebied door de “Arabische Lente” bestreken, gebeurd is! Of wat hadden jullie eigenlijk verwacht? Dat de hemelen ineens zouden openbreken en de heilige, politieke waarden van de grootste politieke leugen mogelijk er als manna uit zou neerdalen en de Verlossing uit het Kwaad van de Islam zouden geven? ? Goedgelovigheid is een doodzonde tegen de Rede.

  2. Heel die ellendige Noord Afrikaanse regio snelt in HST vaart terug de duisterste Islamitische middeleeuwen in en het is al die miljoenen Mohammed-aanbidders van harte gegund!