Extreemlinks betoogt 15 maart tegen de NSV, we bekeken voor u hun ‘platformtekst’

Ergens in maart zal de Nationalistische Studentenvereniging (NSV!) door Leuven trekken. ‘Ergens’ schrijf ik, want de datum is nog niet bekend. Toch meent de extreemlinkse scène te weten dat deze betoging op 15 maart zal plaatsvinden. De mobilisatie voor hun tegenbetoging is reeds begonnen. We overlopen even hun platformtekst.

Om te beginnen moeten we de opstellers van het pamflet feliciteren met het feit dat ze ‘de’ NSV! schrijven in plaats van ‘het’ NSV!. Iets waar bepaalde, vooral zichzelf respecterende, websteks na al die jaren maar niet in slagen. Het is maar een taalkundig detail, maar je moet je vijand tot in de puntjes kennen alvorens er nonsens artikels over te schrijven.

In de inleiding van de platformtekst lezen we meteen dat extreemlinks de betoging van de NSV! een ‘haatmars’ noemt. Vervolgens lezen we dat de organisatoren “op veilige afstand van de NSV” een tegenbetoging houden. Wat verder in de tekst lezen we: “De NSV schuwt er niet voor om haar ideeën met geweld kracht bij te zetten. Migranten en asielzoekers, holebi’s en andersdenkenden lopen reëel gevaar wanneer de NSV haar troepen de straat op stuurt.”

Wie de nieuwsberichten bekeek van de voorbije NSV-betogingen, kan misschien in dit leugentje trappen. Koppen als “Rellen bij NSV-betoging” en “150 arrestaties tijdens NSV-betoging” zijn schering en inslag. Echter, wie zijn die relschoppers? Wie zijn die arrestanten? Alvast niet de deelnemers aan de NSV-betoging. Wel integendeel! Steevast moet extreemlinks zich in alle bochten wringen om duidelijk te maken dat er zich “gewelddadige anarchisten” onder de vreedzame tegenbetogers hadden gemengd. We kennen het verhaaltje onderhand al wel.

Zonder de tegenbetoging van extreemlinks, zou een politiemacht overigens gedecimeerd kunnen worden. Slechts enkele agenten van de verkeerspolitie zouden volstaan om de NSV-betoging, die begeleid wordt door de gedisciplineerde jongens en meisjes van Voorpost, in goede banen door de Leuvense, Antwerpse of Gentse straten te leiden. Extreemlinks wil het echter anders. Zij “roepen op voor een massale, geweldloze mobilisatie om aan te tonen dat de overgrote meerderheid van de studenten en wijkbewoners niet gediend is bij een extreemrechtse intimidatiemars door de straten van Leuven.” Democratische rechten? Nog nooit van gehoord!

De platformtekst bevat verder twee grote lijnen: asielzoekers, illegalen en andere allochtonen zijn de vriendjes van extreemlinks en NSV, dat zijn neo-nazi-fascisten belust op geweld, racisme en discriminatie. Opvallend is wel dat de opsomming van ‘gewelddadige feiten’ gepleegd door de NSV! er niet meer in voorkomt. Het besef dat deze feiten achterhaald en stilaan zelfs verjaard zijn, moet blijkbaar ook bij extreemlinks zijn doorgedrongen. (wat zijn we op de redactie toch naïef, nietwaar?)

Extreemlinks vervolgt met de kromme logica van DeWereldMorgen dat de vriend van een vriend van een vriend van een vriend die een mail kreeg van een extreemrechtse zot ook een extreemrechtse zot is. Maar liefst één vierde van de platformtekst is gewijd aan de zotte raid van Anders Behring Breivik. Een vlotte vergelijking wordt gemaakt met BBET en Blood & Honour om zo te kunnen bewijzen dat er ook in Vlaanderen gewapende gekken als Breivik rondlopen. Een conclusie moet je echter zelf trekken, maar vermoedelijk willen ze hiermee bedoelen dat de NSV! gewelddadige kindermoordenaars opleidt.

De NSV! houdt zich, buiten het oprichten van gewapende trainingskampen, gespekt met nazi-liedjes, kinderporno en seksisme (vrouwen moeten op die trainingskampen de afwas doen), ook bezig met het kweken van toppolitici. Het is te zeggen, politiekers die een lidkaart hebben van het vermaledijde Vlaams Belang. Bewijs daarvan? De schare oud-NSV’ers die een parlementszetel warm houden.

We moeten extreemlinks teleurstellen, maar tegenwoordig zijn er nog maar zeer weinig NSV’ers die nog warm lopen voor het Vlaams Belang. De N-VA, weet u wel, die trekt tegenwoordig zeer veel jonge rechtse studenten aan. Nu goed, als extreemlinks zegt dat het zo is, dan is het zo. We liggen er niet bepaald wakker van. De alinea ‘Jobs, geen racisme’ leest echter enorm verwarrend.

Van “racisme en de roep naar “orde” in tijden van crisis” over “De concurrentie om een job te vinden is moordend. Frustraties nemen toe.” tot “De aandacht wordt verschoven van de reële problemen naar het communautaire gekibbel.” De essentie van het pamflet gaat in onze ogen een beetje verloren. Het moet niet gemakkelijk zijn om af te stappen van het klassieke verhaaltje van “NSV zijn racisten, ze zijn gewelddadig, ze dragen debiele petjes en homo’s kunnen maar beter uit de kant gaan voor deze fascisten!” Het schrijven van een leesbaar en wervend pamflet is met andere woorden totaal mislukt. Spijtig.

We raden u aan om zelf de platformtekst even te lezen via deze verwijzing: lees hier. Vanaf het moment dat we op de hoogte zijn van de werkelijke datum van de NSV-betoging en het thema, laten we het u zeker weten!

3 comments

Comments are closed.