Staking ABVV-ACV-ACLVB: de VSV doet niet mee

Nu ons pensioenstelsel na decennia wanbeleid van socialisten, liberalen en christendemocraten volledig onbetaalbaar is geworden, gaan de drie monopoliebonden van socialisten, liberalen en christendemocraten een dagje staken tegen de bescheiden pogingen om de zaak terug in evenwicht te brengen. Tweederde van de Vlamingen keurt de acties af, maar de bonden treffen iedereen door de cruciale overheidsinfrastructuur lam te leggen. Voorzitter van de Vlaamsnationale vakbond VSV Rob Verreycken legt uit waarom de VSV vandaag niet mee doet. ‘ De drie bonden hebben de mechanismen die hebben geleid tot de huidige chaos steeds enthousiast gesteund: de overheersing van de Vlaamse meerderheid door de Waalse minderheid, het graven van schuldenputten, globalisme met open grenzen voor Oost-Europa en de Euroramp, financiële steun voor zuilvehikels als Dexia en ARCO… Zij dragen dus alledrie een enorme verantwoordelijkheid in het creëren van de problemen die we nu kennen, en zijn dus wel erg slecht geplaatst om lessen te geven aan diegenen die er nu eindelijk iets aan willen veranderen.’

Er wordt ook op gewezen dat de bonden gretig wijzen naar anderen waar ‘het geld moet gehaald worden’, liefst met hogere belastingen voor de Vlaamse werknemers, maar dat de bonden zedig zwijgen over hun eigen enorme vermogen.  ‘Als de drie bonden moord en brand schreeuwen over bescheiden stapjes om onze staathuishouding op orde te brengen, mogen we de vakbonden dan ook eens vragen openheid te geven over hun eigen buitenlandse rekeningen, bezittingen, beleggingen, loonvoorwaarden, vergoedingen en pensioenen? Als in het kader van de KB-Lux-fraude bleek dat alleen al het ACV op één rekening 1 miljard oude Belgische frank geparkeerd had staan, waarop geen euro belasting werd betaald, dan wordt het tijd om die stal eens uit te mesten. Elk jaar incasseren de bonden liefst 200 miljoen euro als buitensporige ‘administratiekost’ voor het uitbetalen van dopgelden. Ook van de reusachtige vermogens van de vakbonden zelf mag dus wel een ‘crisisbijdrage’ gevraagd worden.’

Wat de pensioenmaatregelen zelf betreft ziet de VSV hoegenaamd geen reden om van een sociaal bloedbad te spreken:  ‘ Dat uitzonderingssystemen waarbij kerngezonde en actieve mensen al op 55 jaar stoppen een beetje worden afgebouwd lijkt me ook al geen ‘sociaal bloedbad’. Ik kan me niet van de indruk ontdoen dat de drie monopoliebonden vandaag eerder een ‘recht op niet-werken’ verdedigen tegenover een overheid die daarvoor dan maar hogere belastingen moet heffen… Dat is onhoudbaar. Wie écht het belang van de Vlaamse werknemers voor ogen heeft, moet verdedigen dat – naast alle andere dringende hervormingen – geleidelijke aanpassingen wel degelijk noodzakelijk zijn om het pensioenstelsel evenwichtig en betaalbaar te houden.’

Voor de volledige tekst kan je hier terecht.

Wie schoon genoeg heeft van de wanpartijken van de drie monopoliebonden ABVV-ACV-ACLVB wordt opgeroepen om mee te doen met de VSV.  Dat kan door je emailadres in te voeren op de website van de VSV, of door aan te sluiten bij de Facebookgroep van de VSV.

One comment

  1. Het is een leugen dat de pensioenen niet langer betaalbaar zouden zijn. Kijk bvb. maar eens naar de bedragen die jaarlijks aan de tomeloze invoer van werkonwillige (dus op onze kosten te onderhouden) “asielzoekers” en voor een nutteloze EU (onbetwistbaar een nieuwe graaiersmaffia) over de balk in een bodemloze put worden gegooid! Zoek het geld waar het is, zeggen de socialisten, maar men hoeft niet te zoeken, iedereen weet waar het is. Indien de Staat miljarden aan de banken kan cadeau doen, valt het dan zo moeilijk dat ook aan zijn eigen burgers te gunnen? Er zijn inderdaad dringende hervormingen nodig, maar niet die welke er alleen op gericht zijn de autochtone burger te verarmen (ik denk aan wat De Rupo ooit in dit verband heeft gezegd). Langzaam maar zeker nadert een nieuw 1789.

Comments are closed.