Vlaams Belang hekelt heksenjacht tegen Jobpunt, dat te weinig ‘divers’ zou zijn.

Jobpunt, het selectiebureau van de Vlaamse en lokale overheden, wordt vandaag aan de publieke schandpaal gezet omdat het bureau te weinig inspanningen zou doen om allochtonen te recruteren. Jobpunt zou van de diversiteit “te weinig een prioriteit maken” en zou “verkeerde strategieën hanteren om allochtonen te bereiken”. Het Vlaams Belang hekelt deze heksenjacht tegen Jobpunt, zo luidt het in een persmededeling van de partij. “Voor sommigen zijn de inspanningen die worden gedaan om meer allochtonen aan het werk te zetten bij de Vlaamse overheden blijkbaar nooit voldoende.”

“Na de streefcijfers die reeds worden opgelegd voor de Vlaamse administratie, wil men nu ook streefcijfers opleggen aan Jobpunt. Overigens is het nu reeds zo dat bevoegd minister van Bestuurszaken Geert Bourgeois (N-VA) bij gelijke scores in selectieproeven voor een job bij de Vlaamse overheid tussen een Vlaamse en allochtone kandidaat voorrang laat geven aan de allochtone kandidaat (een zogenaamde ‘kansengroep’)”

Volgens het Vlaams Belang mag niet de diversiteit van het personeelsbestand de prioriteit zijn, maar mag enkel de kwaliteit van het personeel het criterium van aanwerving zijn. Filip Dewinter reageert op de hetze: “Het is overigens misschien wel politiekcorrect, maar al te simplistisch om de schuld voor het geringe aantal allochtone kandidaten voor overheidsjobs af te wentelen op Jobpunt. Wanneer te weinig allochtonen zich aanbieden bij Jobpunt, is dit in de eerste plaats niet de verantwoordelijkheid van Jobpunt, maar wel van allochtonen die blijkbaar te weinig inspanningen doen (qua studies, taalkennis) om te voldoen aan de selectievoorwaarden of niet voldoende sollicitatie-pogingen doen.”

Filip Dewinter zal morgen ter gelegenheid van het vragenuurtje in de plenaire vergadering minister van Bestuurszaken Bourgeois ondervragen over de problematiek zo meldt het Vlaams Belang nog.

One comment

  1. Dat ze de Allahtonen toch s met rust laten zeg, volgens hun Heilige Boek is werken een schande en moet de Ware Gelovige leven van roof en leegloperij. Dat zie je toch met die Arabische Lente ook? Krijgertje spelen en met miljoenen op een plein rondsjokken, maar werken ? Ho maar !
    Dat mogen de vrouwtjes doen, thuis in de kelder.
    Elke ondernemer met hart voor zijn zaak neemt zeker géén moslims aan, daar komt alleen maar ellende van.

Comments are closed.