Groots studentenbal in Wenen voor de laatste keer in de Hofburg… dankzij extreem-links!

Naar jaarlijkse traditie organiseert de Oostenrijkse ‘Wiener Korporationsring’ (WKR) een groot studentenbal in het ‘Wiener Hofburg Kongresszentrum’. Het gaat hier om een verzameling studentenclubs van de aloude Burschenschaften. Het bal van 2012 zal echter het laatste bal zijn dat in deze prestigieuze zalen zal plaatsvinden. De eigenaars van de zaal zijn gezwicht voor de intimidaties van extreem-links, dat jaarlijks het bal tracht te verhinderen.

Stel u voor! Een grote groep studenten en oud-studenten wil een bal organiseren. Het bal wordt opgefleurd met traditionele Weense Walsen, plechtige intredes van eerstejaars studenten, studentikose kledij en zo meer. Daar moet je toch tegen zijn? Althans, daar denken de extreem-linkse nitwits zo over. Jaarlijks pogen zij met geweld de toegang tot de balzaal te verhinderen. Zonder de opkomst van de ordetroepen van de politie zou hen dit misschien nog lukken ook.

De reden voor het extreem-linkse geweld en protest ligt hem natuurlijk in de maatschappelijke visie van de Burschenschaften die haaks staat op de Marxistische en anarchistische ideeën van extreem-links. De proleten kunnen het evenmin verdragen dat sommige studenten wel bij machte zijn om zich op een stijlvolle manier te amuseren en het aandurven om vast te houden aan aloude tradities.

Uit protest tegen de beslissing van de Hofburg om het WKR-bal vanaf 2013 te weigeren, schreef  het FPÖ partijraadslid Gerhard Deimek een brief aan de eigenaars van het Hotel InterContinental Wien, dat voor 24,99% eigenaar is van de Hofburg.

Als Stammgast in ihrem Hotel bin ich von ihrer absolut unverständlichen und demokratiepolitisch in bedenklicher Weise diskriminierenden Position schwer enttäuscht. Bis dato dachte ich, von einem international angesehenen und auch auf diesem Niveau handelnden Management betreut zu werden. Mit Bedauern nehme ich zur Kenntnis, dass arbeitsscheue Taugenichtse und linksradikale Demonstranten in ihren Augen mehr zählen als steuerzahlende Stützen von Wirtschaft und Gesellschaft. Sie werden daher verstehen, dass ich mich in so einer Gesellschaft und in so einem Hotel nicht mehr wohl fühle.

We zijn benieuwd wat hier het vervolg op gaat zijn , maar koesteren geen hoop dat het bal ooit nog in de Hofburg zal plaatsvinden. Gerhard Deimek kreeg een standaardantwoord terug op zijn schrijven, waarmee duidelijk wordt dat extreem-links zijn slag thuishaalt. Plezier en vertier op een stijlvolle manier, het is niet aan de orde in een socialistische maatschappij. Dat weten we dan ook weer.

4 comments

  1. Iedereen roept altijd dat geweld hoegenaamd niet zou helpen, blijkbaar dus wel. Je verovert de staat via de straat, daar kan links over meepraten.

  2. En waarom geen koekje van eigen deeg geven aan de antifa? Omdat die, in tegenstelling tot nationalisten, steeds hun ding doen in staatsgebouwen met gulle staatsubsidies.

  3. Dit is typische cultuurvernietiging van een traditie die niet meer mag omdat ze nog stijl heeft …
    Schaf dan het prestigieuze Nieuwjaarsconcert ook maar af !…

    1. Daar kan ik me geheel bij aansluiten. Eens zien hoe men zal reageren als het Nieuwjaarsconcert (wat volgens extreem-links immers in de zelfde categorie valt) afgeschaft zal worden…..

Comments are closed.