One comment

  1. Onze Vader Lindenboom, die in de hemelen zijt, geheiligd zij uw hout, uw bomenrijk kome ,uw kap geschiede op de Keyserlei zoals in de bomenhemel, , geef onze heden ons dagelijk gifGROEN! en vergeef onze boomslingerapen-schulden gelijk ook wij vergeven aan de houthakkers en leidt ons niet bomenkapbekoring maar verlos ons van de kwade houthakkers, Amen

Comments are closed.