(Opinie) Proces Eddy Hermy (N-SA)

Jan De Beule, ondervoorzitter N-SA en mandataris van Vlaams Belang, verspreidde volgende tekst:

Maandag 6 november laatstleden verscheen Eddy Hermy , één van de verantwoordelijken van het Nieuw Solidaristisch Alternatief voor de correctionele van Brugge. De aanklacht luidt: het aanzetten tot haat en geweld tegen mensen van een ander ras of origine.

We kennen deze aanklachten en formuleringen en weten maar al te goed tot wat deze in het verleden hebben geleid, en ik denk hierbij vooral aan het proces en veroordeling van de Vlaamse Militanten Orde in 1983 en het verbieden in 2004 van de toen grootste partij van Vlaanderen, het Vlaams Blok.

Over  het verloop van het proces tegen Eddy Hermy of over de technische kant van deze zaak  wil ik in dit artikel niet te veel uitweiden, wel over het belang van dit proces voor alle mensen die kritiek durven uiten tegen de staat en zijn gevestigde ‘orde’.  In nationalistische kringen wordt wel eens schouderophalend en gelaten gereageerd op dit politiek proces en dit om diverse redenen, de ene reden al wat lachwekkender dan de andere.

Men moet echter goed begrijpen dat dit een proces is tegen een politiek tegenstander van een verwerpelijk, rot liberalistisch en volksvijandig systeem, waar vele nationalisten, van welke strekking ze ook zijn, welke weg ze ook bewandelen, zich tegen willen verzetten. Ondertussen zijn nieuwe ‘Europese’ wetten in de maak die nog een stap verder zullen gaan om de vrije meningsuiting aan banden te leggen en politieke tegenstanders monddood te maken en te veroordelen.

Vele mensen in de nationalistische ‘beweging’, die volgens mijn bescheiden mening zowat klinisch dood is, begrijpen duidelijk de ernst en de gevolgen niet van een eventuele veroordeling van kameraad Hermy. Wanneer deze ‘beweging’ er niet in slaagt om zich met wat anders bezig te houden dan  persoonlijk belang  en carrièreplanning, dan is ze op termijn ten dode opgeschreven. Dit proces is niet het proces van Eddy Hermy maar is het proces van ieder van ons, want vandaag is het Eddy en morgen bent u het, het gaat er hier niet om of de beklaagde nu Hermy of Vanhecke heet, of het Bart en Bart van Voorpost zijn, Mahler in Duitsland of Kussel in Oosterijk , het gaat hier om het principe.

Het is de plicht van elke activist deze naam waardig om onze kameraad Eddy en alle andere nationalisten in Vlaanderen en Europa, in deze zaak daadwerkelijk en op zijn minst moreel te steunen omdat de strijd verder gaat. Onze strijd tegen deze gevestigde orde en tegen de huidige vorm van wat men ‘democratie’ durft te noemen, de strijd voor ons volk  en voor de zelfstandigheid van onze eigen sociale staat moet daadwerkelijk worden opgedreven. De strijd voor de vrijheid van denken en het recht van spreken, het afschaffen van de muilkorfwetten allerhande is de plicht van ieder van ons.

Op maandag 5 december is er een uitspraak in Brugge inzake het proces van Eddy Hermy. Mijn ervaringen met het Belgisch rechtssysteem zijn niet van de beste en ik heb ook weinig of geen vertrouwen in dit zogenaamde ‘rechtssysteem’ omdat het al meermaals is bewezen dat nationalisten van deze onstaat België geen cadeaus te verwachten hebben.

Niettemin hopen we van harte op een vrijspraak over de ganse lijn voor kameraad Eddy Hermy!

Houzee

Jan De Beule.
Ondervoorzitter N-SA
Gemeenteraadslid Vlaams Belang.

5 comments

 1. Beste Solidarist ( waarom zo bang om u eigen naam te gebruiken.
  Wat de door u aangehaalde feiten van 2000 aangaat ( en niet 1990) zoals u verkeerd schrijft en wat de kenis van deze zaak door u al negatief aantoont zouden u en de partij en vooral mijnheer Dewinter beter de tanden op elkaar klemen en zwijgen.
  Dewinter zelf is zo slim om over deze zaak in alle talen te zwijgen,dus is het niet echt slim van u om die vuile affaire die door de partij werd geflikt weer op te rakelen.
  Maar als ik eens mijn lezing van de feiten ( met processtukken als bewijs) mag komen geven wil ik dat zeer graag doen.
  Dat ik steeds sta te roepen en tieren tegen andere nationalisten is aan u verdraaide geest te wijten volgens mij.
  Argumenten aandragen en debat aangaan( wat jullie niet eens durven) ziet u als tieren en schreeuwen.
  En wie bent u om anderen te beletten om er een eigen mening op na te houden?
  En kerel, wat die verdeeltheid zaaien van mij beterft .
  Ik acht mijzelf daar niet toe in staat dat te bereiken,mocht ik dat al voor ogen hebben.
  U partij is verdeeld door corruptie die voortkomt uit postjesjagen en zucht naar Belgisch geld.
  En dit is niet wat ik uit loutere balorigheid schrijft.
  Neen het zijn de woorden van jullie ex voorzitter.
  Die zei ,de partijleiding is in handen van een maffiabende.
  Maar mischien is Franck Vanhecke ook een brulaap in u ogen net zoals ik.
  Want als je dergelijke argumenten gebruikt hoef je verder niet na te denken.
  En laat dat nu net de sterkte van het VB zijn.
  Nooit nadenken maar lullen.

 2. Solidarist, bravo! Het artikel gelezen? Of enkel de titel?

  Verder haalt u hier oude koeien uit de sloot vanuit een heel eigen versie terwijl u wéét dat die evenementen meerdere façetten kennen. Maar ach, wat zouden we moeten zonder al die achterklap levend te houden met halve waarheden half te houden?

  Idem die ‘verdeeldheid’. Recht terug in uw gezicht, zeggen N-SA’ers ook over anderen en met goede reden. Eens een discussie over houden? Ach nee, dat willen mensen als u nooit! Wij schelden en tieren toch maar!

  Maar ach, die indruk zal u wel niet gekregen hebben van de artikels te lezen of de video’s te zien. Dit artikel alleen al is te veel voor u blijkbaar, u ondermijnt eigenhandig de democratie met die onnozele fulmineringen van u.

 3. ‘Kameraad’ Hermy en zijn groupuscule staan steevast te schelden, te tieren en te roepen tegen andere nationalisten. Zijn enige doel in het leven lijkt het bevorderen van tweedracht en interne strijd. Vergeet ook niet dat hij in Oostende eind jaren ’90 in het kader van een racismeproces het Belgische gerecht actief geholpen heeft met verklaringen in een (mislukte) poging om Filip Dewinter voor racisme te doen veroordelen…

 4. Rechtse partijen dienen in het Europees Parlement de dictatoriale maatregelen te bestrijden die immer meer en meer dikkere schijven van onze Burgerlijke Vrijheden amputeren en niet alleen van onze Free Speech. Het is niet alleen hier in onze staatskundige fictie Belzeike(n) dat mei-68-fossielen de Vrijheid van Meningsuiting zoals oorspronkelijk in de Belzeikse Grondwet gebeiteld op diëet plaatsten door een diaree aan politiek-correcte muilkorfwetten die een virtuele democratie tot een ECHTE lobbycratie deden ontaarden. Het 1st amendment der Amerikaanse Grondwet dient ingeschreven in de Europese Grondwet : Free Speech !

Comments are closed.