Citaat van de dag: N-VA’er Siegfried Bracke: ‘Ik ben geen strijder voor Vlaamse onafhankelijkheid’

Siegfried Bracke, tegenwoordig NVA’er geworden, op 1 oktober in DS Weekblad:

 Nadat we enige glazen genuttigd hadden, begon er plots iemand te zingen.  ‘Rozen voor Sandra’: gezellig.  Even later: ‘Het lied der Vlaamse zonen.’  Oei, denk ik dan. (…)

Die ‘Vlaamse leeuw’ staat vol met fouten.  Die klemtonen!  Normaal zeg je témmen, niet tèèèmén.  Dat is zo fout, zo onesthetisch. (…)

Ik ben geen strijder voor Vlaamse onafhankelijkheid, maar ik ben wel absoluut voor autonomie.’

One comment

Comments are closed.