Europese wetten mee geschreven door… Turken

Ondanks zware druk van de VS en links in Europa maakt Turkije nog steeds geen deel uit van de EU – gelukkig maar.  Maar de EU zou de EU niet zijn als men geen achterpoortjes zou zoeken om de democratische wil van de Europese bevolking te omzeilen.  En dus werd in Straatsburg zopas een akkoord ondertekend tussen de Europese Commissie en de Turkse regering waardoor Turkse ambtenaren gedetacheerd worden naar de diensten van de Commissie in Brussel om er mee de wetten te gaan schrijven. 

De Turkse minister voor EU-zaken Egemen Bagis spreekt van een “mijlpaal” waarbij Turkse bureaucraten en eurocraten EU-beleid zullen uittekenen en implementeren. “Met andere woorden: Turken zullen een rol spelen in het vormgeven  van toekomstig beleid en wetgeving van de Europese Unie”, zo klinkt het trots.  En dat is niet overdreven, want naar schatting 20% tot 50% van alle nieuwe wetgeving heeft haar oorsprong in ‘Europa’…

Het is volkomen onbegrijpelijk dat, juist op een moment dat de onderhandelingen over de toetreding van Turkije zouden moeten stilgelegd worden wegens het sturen van Turkse oorlogsschepen naar Cyprus, de Commissie een dergelijk akkoord sluit. Vorige week stond de Turkse oorlogsdreiging tegen de Republiek Cyprus op de agenda van het Europees Parlement in Straatsburg. Het is immers nog nooit gebeurd dat een kandidaat-lidstaat een huidige Europese lidstaat met militair geweld bedreigt.

Turkije, dat het noorden van Cyprus militair bezet sinds 1974, weigert overigens de Republiek Cyprus te erkennen. De islamistische regering van premier Erdogan komt overal mee weg, en blijft de provocaties opstapelen.

De Europese Commissie, en de Europese Unie in het algemeen, maakt zich belachelijk door deze provocaties te blijven slikken. Voor de start van de toetredingsonderhandelingen met Turkije trachtte de Commissie de kiezers wijs te maken dat de onderhandelingen op elk moment konden stilgelegd worden indien zou blijken dat Turkije op een manifeste manier zijn verplichtingen niet nakomt. Men vraagt zich af wat er eigenlijk nog moet gebeuren om die onderhandelingen op te schorten. Moeten de Turken de republiek Cyprus bombarderen, zoals ze dat straffeloos doen met Koerdische doelwitten in het noorden van Irak?

Europees parlementslid Philip Claeys (Vlaams Belang) zal de Commissie aan de tand voelen over de detachering van Turkse ambtenaren, en eist dat er eens en voorgoed een einde wordt gemaakt aan de farce van de toetreding van Turkije tot de EU. Turkije voldoet niet aan de voorwaarden om te kunnen toetreden, en keert zich steeds meer af van Europa en het Westen. Als niet-Europees land zal Turkije nooit thuis horen in de Europese Unie.