OVV: “Dit is niet de splitsing die Vlaanderen vraagt”

Het OVV stelt dat het principe-akkoord over de gedeeltelijke splitsing van BHV schadelijk is voor Vlaanderen, voor het vreedzaam samenleven in ons land, maar ook voor de democratie en voor de openbare financiën. Het OVV deelt de euforie in bepaalde media en partijen over deze ‘vuile’ splitsing niet.

Communautaire pacificatie in België en vooral in en rond Brussel is slechts mogelijk als Vlamingen en Franstali­gen gelijk behandeld worden op federaal vlak en in de hoofdstad, als de interne grenzen door iedereen aanvaard worden, als elke inmenging in mekaars bevoegdheden stopt en de solidariteit eerlijk verloopt. Historisch gegroeide voorrechten kunnen misschien niet altijd meteen verdwijnen, maar elke stap moet leiden naar de afbouw van voorrechten en ongelijkheden. Dit akkoord beantwoordt geenszins aan deze criteria.

Slechts een deel van Halle-Vilvoorde (29 gemeenten) wordt afgesplitst van Brussel en dan nog slechts onvolledig: wel voor de directe verkiezingen, maar niet voor gecoöpteerde Kamerleden. De hervormingen van de senaat zijn beloftevol, maar nog danig prematuur.

De omvang en de aard van de toegevingen en het zware onevenwicht stellen echter zwaar teleur:

–  De zes Vlaamse faciliteitengemeenten rond Brussel worden electoraal en administratief geïsoleerd van de 29 andere gemeenten van Halle-Vilvoorde. De (voor)rechten van de Franstaligen worden er versterkt en verankerd in de grondwet. Dat statuut kan daardoor niet meer gewijzigd worden. Deze gemeenten worden zo makkelijker inlijfbaar bij Brussel.

– De nieuwe regeling voor benoeming van burgemeesters in ‘de zes’ holt de bevoegdheid van de Vlaamse overheid in hoge mate uit. Dat vergroot dus het democratisch deficit.

–  De beloofde splitsing van het gerechtelijk arrondissement is voorlopig nog een lege doos.

–  Het “grootstedelijk overleg” (ex-BMR) is, wanneer we de Franstaligen beluisteren, een Trojaans paard voor de verdere verfransing van Vlaams-Brabant.

–  In ‘de zes’ werd het ‘monocultureel Franstalige model’ voor de Franstalige scholen zelfs niet eens ter discussie gesteld.

–  Brussel krijgt constitutieve autonomie en extreem ruime extra-financiering zonder interne sanering, zonder ernstig onderzoek naar de noden en zonder dat verdoken transfers naar de Franse Gemeenschap stoppen.

Kortom, in Brussel verzwakt de band van de Vlamingen met Vlaanderen, terwijl in ‘de zes’ de band van de Franstaligen met Brussel bevestigd en versterkt wordt.  Deze nep-splitsing is dus grof onvolledig. En daarvoor zou Vlaanderen een gigantisch hoge prijs moeten betalen. Dit onevenwichtige principe-akkoord hypothekeert elk harmonieus samenleven. Het zal de agressie van Franstaligen aanmoedigen en communautaire twisten aanwakkeren.

Er zat nochtans beter in! Vlaanderen staat financieel en economisch sterk. Zonder Vlaanderen was België al lang failliet. Maar desondanks slagen de Vlaamse onderhandelaars er niet in om deze kracht te benutten. Zo’n onevenwichtige toegevingen, dat belooft voor morgen! Het OVV roept alle Vlaamse politici daarom op om deze plannen finaal niet te aanvaarden, ze drastisch bij te sturen en om daarentegen verder te werken aan een duurzame oplossing. Want akkoorden van dit genre zijn een ramp voor Vlaanderen, voor de democratie!

Namens het OVV
Robrecht Vermeulen
Voorzitter