Opinie: politieke spelletjes onder Vlaams-nationale partijen horen niet thuis op VVB-TAK-HaViKo-betoging in Linkebeek!

De betoging in Linkebeek is achter de rug. De bewegende beelden van rechts Actueel verschijnen zo snel mogelijk op onze webstek. Ondertussen is er veel te doen om die andere bewegende beelden: de ‘VRT-Vlaamse Belang rel’, zoals het in de media klinkt. De logica gebiedt ons om in deze ‘zaak’ het Vlaams Belang volmondig gelijk te geven! Anderzijds schamen we ons voor de profileringsdrang van beide partijen. Even recapituleren.

Tijdens de Zevende Dag gisteren op de VRT werd rechtstreeks overgeschakeld naar de betoging in Linkebeek. Dat beeld toonde drie kopstukken van de N-VA (Jan Jambon, Ben Weyts en Theo Francken) en rond hen vier kopstukken van het Vlaams Belang (Filip Dewinter, Bart Laeremans, Bruno Valkeniers en Gerolf Annemans) aangevuld met nog wat militanten en/of gewone betogers. Op dat moment zou je als televisiekijker verwachten dat men lukraak wat vragen zou stellen aan de politici van beide partijen. De VRT had echter andere afspraken gemaakt met de N-VA.

De uitleg achteraf bij de VRT, bij monde van Ivan De Vadder, was dat er een debat bezig was in de Zevende Dag met de partijvoorzitters en dat Bart De Wever belet was om in de studio aanwezig te zijn. Op de betoging gisteren – waar een aantal partijleden van hem wél aanwezig waren – was hij ook niet. De logica van de VRT bestond er dus in dat men dan maar drie (!) N-VA’ers in de plaats ging interviewen tijdens de betoging.

Deze uitleg zou je nog kunnen volgen tot aan de bewering dat men een vervanging zocht voor De Wever. Maar drie man ter vervanging is toch wat van het goede teveel. Wat gebeurde er vervolgens? De VRT interviewde eerst Ben Weyts, daarna Theo Francken en vervolgens wilde men Jan Jambon enkele vraagjes stellen. Deze laatste presteerde het om Bart Laeremans die voor hem stond op bruuske manier opzij te duwen om vervolgens zijn ‘ding’ te doen.

Ondertussen staken Filip Dewinter en Gerolf Annemans vrij discreet hun t-hemdjes (zonder partijlogo!) de lucht in om zo toch nog enige aandacht voor hun standpunt: Vlaanderen onafhankelijk, kenbaar te maken. Wie overigens goed kijkt ziet dat een misnoegd N-VA sympathisant zijn ballonnetje telkens voor deze slogan poogt te houden. Heeft de N-VA dan toch een probleem met deze eis kan men zich afvragen?

Nu goed, alles bij elkaar is het volgens ons onkies van de VRT om in de eerste plaats enkel de N-VA het woord te gunnen. Het excuus: “de N-VA zat even mee aan de onderhandelingen, dus het is logisch dat zij het woord krijgen” is hier ondergeschikt aan. Ten tweede is Vlaams Belang eveneens een oppositiepartij en de thema’s die gisteren tijdens de betoging aan bod kwamen worden gedragen door zowel de N-VA als het Vlaams Belang.

Ten derde is het ongehoord dat de N-VA op zo’n cruciaal moment  het spel van de VRT meespeelt en uit eigenbelang het Vlaams Belang poogt te verdringen. Deze betoging moest er één zijn van Vlaams-nationale eenheid en deze politieke spelletjes zijn de beschaafdheid ver voorbij! De N-VA-kopstukken hadden evengoed tegen de VRT kunnen zeggen dat voor hen beide partijen aan bod moesten komen tijdens het interview of dat er anders van een interview geen sprake was. Iets wat vele militanten van de N-VA ons achteraf kwamen zeggen overigens.

Beter nog zou zijn dat bij betogingen zoals deze de politici zichzelf het zwijgen opleggen en enkel de woordvoerders van de organisatie het woord lieten voeren. Helaas worden politici nogal dol wanneer er camera’s in de omgeving gespot worden. En probeer een op hol geslagen kudde maar eens te bedaren of tegen te houden…

Als slot kan men zich de vraag stellen in hoeverre het de bedoeling was van de VRT om net dit tafereel uit te lokken om zo een gespreide slagorde binnen de Vlaamse Beweging te bekomen. Al is dit pure speculatie natuurlijk.