BHV gesplitst, VVB niet enthousiast

In een mededeling verwerpen Guido Moons en Steven Vergauwen, voorzitter en directeur van de Vlaamse Volksbeweging VVB, het akkoord over BHV dat de acht partijen sloten. Ze roepen op om zondag 18 september te betogen om de Vlamingen in De Zes te laten zien dat zij nog medestanders hebben. Hieronder de mededeling van de VVB. 

Er is een akkoord over BHV. Daarvoor werd Albert II ijlings van zijn jacht in Nice gehaald. Yves Leterme voelde de plotse drang om zijn nieuwe Parijse job aan te kondigen. Elio Di Rupo toonde zijn Italiaanse roots en voerde een stukje comedia del arte op. Allemaal om ons te doen geloven dat het gisteren woensdag de dag van de allerlaatste nu echt wel enige en ultieme kans was. Wie nog in toeval gelooft, moet de krantencommentaren er maar op nalezen. (link naar Bart Sturtewagen in DS).

Er is dus een akkoord over BHV. Binnenkort, als de definitieve teksten, punten en komma’s zijn gekend, krijgt u ongetwijfeld een gedetailleerde ontleding. Maar laat ons even enkele hoofdlijnen bekijken.

BHV wordt gesplitst in een kieskring Brussel, die enkel de negentien tweetalige Brusselse gemeenten omvat en een kieskring Vlaams-Brabant (de vroegere kieskring Leuven en de  gemeenten van Halle-Vilvoorde). De splitsing is er enkel voor de Kamer- en Europese verkiezingen.

Niet zo voor de Senaat, want die krijgt een nieuwe vorm, zonder rechtstreekse verkiezingen. Naast de 29 Vlamingen, 20 Franstaligen en 1 Duitstalige (vertegenwoordigers van de parlementen in de deelstaten) gaat het om 10 gecoöpteerden: zes Vlamingen en vier Franstaligen. Op die manier kunnen zowel Vlaamse Brusselaars als Franstalige Vlamingen uit Halle-Vilvoorde aan een mandaat worden geholpen.

Men aanvaardt dus nog steeds niet dat Franstalige Vlamingen ook effectief Vlamingen zijn. De vraag rijst ook of het Grondwettelijk Hof deze nieuwe ongelijkheid tussen Vlamingen en Franstaligen zal aanvaarden. Vlamingen die in Wallonië wonen, kunnen immers niet worden gecoöpteerd. Niet dat we hiervoor pleiten, maar het is toch frappant dat men weer eens dezelfde verkeerde weg volgt.

We moeten de definitieve teksten afwachten maar Het Laatste Nieuws laat weten: ‘Voor de toewijzing van de tien gecoöpteerde (dus door de partijen zelf aangeduide) senatoren aan de partijen is bepaald dat de Franstalige partijen rekening mogen houden met de stemmen uit Halle-Vilvoorde.’ Ook hier blijft dus de link tussen Franstaligen in Vlaanderen die zich niet willen aanpassen en Wallonië en Brussel verder aanwezig. De regeling wordt zelfs in de wet vastgelegd. Dit is niet de zuivere splitsing van BHV die men ons voorhoudt. Zo blijft de claim van de Franstaligen op Vlaams-Brabant behouden.

De inwoners van de zes faciliteitengemeenten krijgen een dubbele kiesbrief. Ze kunnen de keuze maken tussen een Brusselse of Vlaams-Brabantse lijst. Er wordt dus in feite een nieuw kieskanton in het leven geroepen: het kanton van De Zes. Het recht op deze dubbele kiesbrief wordt in de grondwet geschreven. Weer worden er nieuwe faciliteiten voor de Franstaligen ingevoerd en ze worden daarbij nog extra gebetonneerd. Opnieuw haalt de Franstalige interpretatie (faciliteiten zijn er voor de eeuwigheid) het op de Vlaamse (faciliteiten zijn uitdovend).

Welke creatieve titel (dienstdoend, waarnemend, aangeduid of verondersteld) men ook aan een balorige burgemeester geeft, het wordt de tweetalige kamer van de Raad van State die een uitspraak moet doen als de Vlaamse regering de benoeming van de voorgedragen burgemeester niet aanvaardt. Wie dit niet als een uitholling van de Vlaamse bevoegdheid ziet, die mag het ons komen uitleggen.

De door alle Vlaamse onderhandelaars beloofde splitsing van BHV sloeg niet alleen op de splitsing van de kieskring maar ook op die van het gerechtelijk arrondissement. Die is echter naar latere onderhandelingen verschoven. De goedkeuring zou samen met die van de kieskring verlopen. Geloven beide Wouters, Caroline en Alexander echt nog in Sinterklaas? Niet alleen breekt CD&V hier weer een belofte (geen akkoord zonder voorafgaande splitsing) maar het kleinste (Vlaamse) kind weet nu al wat latere onderhandelingen betekenen: nieuwe eisen van de Franstaligen en nieuwe Vlaamse toegevingen die u en ik zullen mogen betalen.

Daarmee komen we op het financiële vlak. Over de herfinanciering van Brussel en de nieuwe financieringswet is nog niets gekend. Houdt u ook uw hart al vast?

Een andere Vlaamse eis, geen Metropolitane Gemeenschap (een soort nieuw Groot-Brussel), belandde ook in de onderhandelingsprullenmand. De Metropolitane Gemeenschap die zal er komen. Vlaanderen, Wallonië en Brussel (weeral eens twee tegen een) moeten onder elkaar uitmaken hoe.

U bent verstandig genoeg om zelf uw conclusies te trekken. Om de toepassing van een arrest van de Raad van State te krijgen, betaalt Vlaanderen met De Zes in het bijzonder een zware prijs. De zes faciliteitengemeenten rond Brussel maken geen deel uit van Brussel.