Op 1 oktober organiseren Radio Rapaille en de Deltastichting een gespreksavond ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van ‘Junge Freheit’. Spreker van dienst is Mina Buts, een medewerkster van dit non-conformistisch weekblad. De rede gaat door in het Nederlands. Rechts Actueel had over deze veelbelovende avond een gesprek met Wilfried Meerval van Radio Rapaille en Bruno De Raedemaeker en Peter Van Windekens van de Deltastichting.

Wilfried, wat staat er juist te gebeuren op 1 oktober?

25 jaar geleden startten een aantal Duitse universiteitsstudenten met een niet-politiek correct maandblad genaamd Junge Freiheit. Op dat moment geloofde niemand dat Junge Freiheit na 25 jaar uitgegroeid zou zijn tot het 2de grootste weekblad van Duitsland met verkooppunten in gans Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland. Deze enorme prestatie, zeker gezien de onverdraagzaamheid in Duitsland t.o.v. van afwijkende meningen, verdient ook zeker aandacht in onze Lage Landen. Vandaar dus dat Radio Rapaille en de Deltastichting de handen in elkaar slaan om hierover een referaat te organiseren te Antwerpen. Mina Buts, een medewerkster van Junge Freiheit, zal die dag het woord voeren. In het Nederlands trouwens. Aansluitend zal er die avond ook de geschiedenis van de eerste Duitse jeugdbeweging – der Wandervogel – geschetst worden door een lid van deze roemrijke organisatie, eveneens in het Nederlands.

Is Junge Freiheit dan enigszins te vergelijken met ‘t Pallieterke?

Ja, want net zoals ’t Pallieterke in Vlaanderen is Junge Freiheit in Duitsland de spreekbuis van een opinie die in de ‘reguliere’ media niet aan bod komt. Het feit dat ’t Pallieterke meer dan 50 jaar en Junge Freiheit 25 jaar bestaat – zonder enige overheidssteun! – bewijst uitdrukkelijk dat er toch een publiek hiervoor is.

Neen, want de context in beide landen is totaal verschillend. Naar mijn mening is ’t Pallieterke de spreekbuis van een duidelijke stroming binnen de Vlaamse Beweging terwijl Junge Freiheit dit minder uitgesproken is voor Duitsland. De politieke context verschilt eveneens in beide landen, ook al zijn er natuurlijk een aantal maatschappelijke thema’s in beide landen die gelijklopend zijn.

Beste Bruno, is een samenwerking van de Deltastichting met Radio Rapaille al eerder voorgevallen en zal in de toekomst meer gebeuren?

Neen, het is de allereerste keer dat Deltastichting samenwerkt met Radio Rapaille en we sluiten verdere samenwerking in de toekomst zeker niet uit.
Het zwaartepunt ligt bij de Deltastichting bij het publiceren van het tijdschrift TeKoS dat ondertussen al meer dan 30 jaar bestaat.
Alle andere activiteiten die we organiseren staan rechtstreeks in teken van TeKoS en het verspreiden van onze ideeën.
Aangezien Deltastichting volledig op de inzet van een handvol onbezoldigde vrijwilligers draait springen we voorzichtig om met engagementen.
De meeste van onze bestuursleden en redacteurs zijn naast de Deltastichting actief in andere verenigingen en organisaties, het lijkt alsof we niet veel uitvoeren maar niets is minder waar.
De laatste maanden werden er enorme inspanningen geleverd om de Deltastichting te ‘moderniseren’, dat Radio Rapaille ons benaderde om gezamenlijk deze activiteit te organiseren kan alleen maar betekenen dat het de goede richting opgaat.

Beste Peter, is jullie magazine (TeKoS – Teksten, Commentaren en Studies) te vergelijken met Junge Freiheit?

Ik kan hier zowel met ja als met neen op antwoorden. Neen, wij zijn een kwartaalblad en dus niet zoals JF gebonden aan de actualiteit, JF is immers een weekblad (vroeger wel een maandblad). Toch doen wij zoveel mogelijk ons best om niet te veel achter bepaalde feiten aan te lopen. Om een voorbeeld te geven: Piet Tommissen is enige tijd (=een paar weken) geleden gestorven. In het herfstnummer van TeKoS dat heel binnenkort veschijnt besteden wij hier aandacht aan.

Anderzijds hebben wij met JF gemeen dat wij de rechts-conservatieve intellectuele flank van het (Vlaamse) politieke bestel vormen. Binnen de academische wereld krijgen wij enkel concurrentie van het interuniversitair trimesterieel tijdschrift ‘Res Publica’ dat echter vooral op België en Vlaanderen focust. Ter linker zijde zouden ‘Meervoud’ en het ‘tijdschrift voor Marxistische Studies’ met ons kunnen vergeleken worden. Net zoals JF durven wij onderwerpen aanpakken die grotendeels taboe zijn/worden verklaard door de ‘weldenkenden’, net zoals JF zijn wij niet politiek correct, net zoals JF willen wij informatief gezien kwaliteit bieden en net zoals JF zijn wij een politiek ongebonden periodiek.

Je zult bij ons medewerkers vinden die ideologisch gezien het ganse rechtse spectrum in Vlaanderen bestrijken. En terwijl JF elk jaar haar ‘Sommerfest’ organiseert richten wij ons colloquium in. Tot slot: regelmatig bieden wij onze lezers ook artikels uit JF in Nederlandse vertaling aan.

Kunnen de verschillende media uit de Vlaamse Beweging lessen trekken uit het opzet van Junge Freiheit?

Junge Freiheit hoeft niet uitsluitend een voorbeeld te zijn voor onze eigen rechtsnationale media, maar voor elk non-conformistisch en intellectueel initiatief dat de zogenaamde ‘maatschappelijke consensus’ in vraag stelt of zelfs afwijst. Het is in de eerste plaats belangrijk om zich niet in het nauw te laten dringen maar zelfbewust en zonder (minderwaardigheids-)complex, met een intelligente strategie voor zichzelf een plaats te verwerven in de publieke ruimte. Door niet steeds de megafoon te zijn van het eigen gelijk, door weg te blijven van interne strubbelingen en afrekeningen, door niet steeds zijn karretje aan elke nieuwe politieke wind te hangen en door zelf in het offensief te gaan slaagt men er dus in om na 25 jaar uit te groeien tot het 2de weekblad van een land.

Dient er meer samenwerking te zijn tussen de verschillende media van de Vlaamse Beweging? Rechts Actueel, Radio Rapaille, Tekos, ‘t Pallieterke, …

Wilfried: Naar mijn mening is samenwerking sowieso noodzakelijk, zij het zowel binnen als buiten de Vlaamse Beweging. Dat hoeven niet altijd samenwerkingen te zijn volgens strikte schema’s met een vast bestuur en zo verder, maar losse (tijdelijke) samenwerkingsverbanden, waarbij een aantal organisaties en media rond een gemeenschappelijk thema samenwerken, zijn ongetwijfeld een meerwaarde. Zo heeft Radio Rapaille niet de intentie om de radiozender te zijn van de Vlaamse Beweging maar is Radio Rapaille eerder een platform voor non-conformistische actie waar ook organisaties actief binnen de Vlaamse Beweging een forum vinden. Vandaar ook een referaat over Junge Freiheit in samenwerking met de Deltastichting.

Bruno: Wilfried heeft gelijk dat losse samenwerkingsverbanden rond een gemeenschappelijk thema een meerwaarde kunnen hebben. Maar het is vooral belangrijk dat iedereen zijn ding blijft doen en trouw blijft aan zijn zaak en dit blijft doen ook wanneer het tegen zit. Als bestuurslid van een vereniging als Deltastichting die al enkele decennia een vaste waarde is, draag ik ook de verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat het vele werk van mijn voorgangers niet teniet wordt gedaan. We kunnen het ons niet permitteren om onbezonnen in avonturen mee te gaan die op niets uitdraaien. Dat we vandaag met Radio Rapaille samenwerken wil iets zeggen.

Nog even alle informatie op een rijtje:

Datum: zaterdag 1 oktober 2011
Plaats: De Leeuw van Vlaanderen (de Beest) – Jezuietenrui 1 te Antwerpen
Aanvang: 20 uur
Inkom: 2 €
Zowel een infostand van Radio Rapaille als van de Deltastichting zal aanwezig zijn.


Dit nieuws alleen dankzij jouw steun!

Help ons de leugens van de main stream media (MSM) te doorbreken. Geef ons 5 euro – of meer!

€ 5,00

Trending

%d