Staf Vermeire als nationaal figuur

Deze maand vond ik weer eens een noemenswaardige biografie van een nationalistisch figuur bij het Voorpost berichtenblad. Geschreven door de bekende Dr. Roeland Raes, publicist en oud-senator van het Vlaams Blok. Eerder bracht hij een boek uit dat de naam “60 nationalistische figuren” draagt. Deze bewuste biografie ging over Staf Vermeire, een heel-Nederlandse idealist die leefde van 1926 tot en met 1987. Iemand die met zeer veel geestdrift ideeën verkondigde en allerhande initiatieven opzette.

Het is aldus een interessant verhaal. Zijn rol als voortrekker van de Dietse Jeugdbeweging is een boeiend gegeven, alsmede zijn sociale activiteiten en de eigen uitgeverij. Hij was bijvoorbeeld betrokken bij de oprichting van het Algemeen Diets Jeugdverbond en jarenlang jeugdleider van deze organisatie. Ook gaf hij talloze bladen uit waaronder ´Het gulden vlies´ en ´Vive le gueux!´.

Je moet overigens lid zijn van Voorpost anders krijg je deze biografie niet.

Twee (lees)tips

Twee uitgaven die over Staf Vermeire en vooral over het ADJV een massa gegevens bieden: Oranje Dassen 1944-1961. Geschiedenis van het ADJV” (Marijke Van Hoorenbeeck, Uitgeverij De Nederlanden, 1986)
Staf Vermeire 1926-1987 (Maurits Cailliau, Uitgeverij Oranjejeugd, 1988).

Extra tip

”Stuurgroep Oud-ADJV” verzamelt oud-leden en sympathisanten. Een verzorgd driemaandelijks tijd-schrift geeft veel informatie over Staf Vermeire en de jeugdbeweging(en). Adres: Maurits Cailliau, Paddevijver-straat 2, 8900 Ieper.