De laatste staatshervorming: openingsdebat KVHV Gent.

De start van een nieuw academiejaar gaat steeds gepaard met verschillende openingsdebatten van de politieke studentenverenigingen. Het eerste debat dat we mogen aankondigingen is dat van KVHV Gent. Het thema is: ‘De laatste staatshervorming’. We hadden hierover een gesprek met de praeses (voorzitter) van KVHV Gent, Jonas Naeyaert.

Beste Jonas, waarom kozen jullie deze titel voor het openingsdebat?

Wel, ik denk dat dat nogal evident is. België zit meer dan één jaar zonder regering. De grootste overwinnaar, de N-VA, ligt uit de onderhandelingen. Men vraagt zich af wat het eindresultaat zal zijn? Is dit de finale staatshervorming? En wat zal daarvan het resultaat zijn? Voordelig voor de wensen van de Vlamingen? Wij vrezen er alvast voor. Als we moeten betalen voor zaken die evident zijn zoals het splitsen van BHV, zeker voor de ridders van de anti-discriminatie, dan vragen we ons toch af bij het KVHV wiens belangen er worden gediend. Die van de Belgen of die van de Franstaligen?

De affiche lijkt ons geleend van de filmtopper Apocalypse Now? Waar
ligt nu net de link?

Deels in de vrees dat deze ‘finale staatshervorming’ wel eens desastreus zou kunnen uitvallen. 44% van de Vlamingen stemt op de onafhankelijkheidspartijen (N-VA, Vlaamse Belang en LDD) en de ruime meerderheid van de Vlamingen wenst grote hervormingen ten bate van de regio’s. Wat zal er gebeuren als dit weer niet gebeurd? Of erger, dat we er eigenlijk slechter uit komen dan dat we voor de ‘onderhandelingen’ waren. Niet dat er een apocalyps van zal komen, natuurlijk, maar het leek ons wel grappig om er op in te spelen.

Studenten mogen wel eens overdrijven. Men mag zich echter niet vergissen! Wat thans beslist wordt heeft diepdragende gevolgen. Voor de mensen die werken, voor de mensen die belastingen betalen, voor de mensen die afhankelijk zijn van een uitkering, voor de mensen die democratie nauw aan het hart dragen. Willen we het pad op gaan van het blijvend-geld-uit-de-ramen-gooien of kiezen we een stabiel beleid dat op maat van de Vlamingen gemaakt is, waar op ‘lange termijn’ wordt nagedacht? Wij kiezen alvast voor het laatste waar onze sociale zekerheid wordt veiliggesteld en onze politieke vrijheden worden uitgebreid.

Heeft het KVHV een boodschap voor de Vlaamse politieke partijen?

Ja, maar die luisteren toch nooit. De Vlaams-nationale partijen daarentegen hebben de boodschap al lang begrepen.