18/9/2011: Dwars Door Linkebeek / FDF wil geen ‘fascisten’/ Voorpost VIDEO / VVB roept op

Op 18 september houdt de Werkgroep BHV een betoging door Linkebeek. Dit tegen toegevingen in verband met de splitsing van BHV en het behoud van de Vlaamse Rand! Stuur uw protest naar Wouter Beke met deze standaardbrief!

Oproepingsfilmpje Voorpost

In het bijzonder de plannen van Di Rupo en zijn collabo’s van CD&V, SP.a en VLD om Franstaligen in Vlaamse gemeenten stemrecht voor Waalse lijsten te geven, of het Vlaamse gezag om burgemeesters in een Vlaamse gemeente te benoemen uit te hollen,  is onaanvaardbaar.

NIEUWS: in La Libre laat de FDF-misdadiger die in Linkebeek nepburgemeester speelt, Damien Thiéry, weten dat het gemeenteplein verboden terrein wordt voor de betogers, ‘want daar horen geen fascisten thuis’.  Objectief 1 van de betoging is dus duidelijk: op naar het gemeenteplein!  Thiéry laat ook weten dat hij enkel toelating zal geven ‘onder voorbehoud’, met name dat de slogans ‘Franse ratten rol uw matten’ en ‘cyaankali voor het FDF’ niet gebruikt worden.  Objectief 2 is dus ook duidelijk: die slogans moeten van begin tot einde in de betoging weerklinken.  La Libre meldt dat lokale en federale politie mobiliseren en een opkomst van belang verwachten. Laten we hen niet teleurstellen!

NIEUWS:  Gelet op de onderhandelingen bij Di Rupo, die andermaal de zes Vlaamse randgemeenten in het Franstalige vizier nemen, roept de VVB op voor de betoging: ‘het is vijf voor twaalf’, zo klinkt het.

Uiteraard roepen wij via RechtsActueel op om hier in massa aanwezig te zijn. Schrijf u nu in via http://www.dwarsdoor.be/inschrijving.php en tot zondag 18 september!

3 comments

  1. Hij moet die slogans op 18 september zo vaak horen tot hij er ‘s nachts nachtmerries van krijgt.

  2. Artikelen van rechtsactueel verdwijnen nogal vlug “uit het zicht “, is het mogelijk om voor dit artikel een uitzondering te maken ?
    Het is van het grootste belang dat we als Vlaamse militanten nog eens een vuist kunnen maken tegen het Franstalige imperialisme én tegen de trouweloze verraders van het eigen volk.
    Me dunkt dat deze betoging hiertoe uitermate geschikt is !!!!

Comments are closed.