Patrick Janssens zal het allemaal eens oplossen… met het partijprogramma van het Vlaams Belang in de hand

Vorige week schreef ik hier nog over de problemen in de Antwerpse Seefhoek met drugdealers en -gebruikers enerzijds en de ‘Antwerpse’ bevolking van die wijk anderzijds. De Grote Smurf van Antwerpen, Patrick Janssens, is terug uit vakantie en geeft vlotjes interviews in verschillende kranten aangaande de problemen in Antwerpen-Noord. Deels kan je zijn uitspraken plaatsen in een verkiezingstoespraak van Filip Dewinter van het Vlaams Belang…

Het Antwerpse gemeenteraadslid Janssens, ook wel eens burgemeester genoemd, doet met een aantal uitspraken de wenkbrauwen fronsen. Bij zijn achterban die bestaat uit de naïeve, brave socialisten en de kaviaarsocialisten zal er argwanend en misschien wel geshockeerd gereageerd worden op Janssens’ uitspraken over ‘criminele illegalen die meteen teruggestuurd moeten worden’ en ‘permanente opsluiting tot uitwijzing van criminele illegalen’ en dies meer.

De achterban van het Vlaams Belang daarentegen zal verrast opgekeken hebben omdat Janssens zonder schaamte vertelde dat hij alles heeft uitgevoerd wat het Vlaams Belang wilde. Zeker omdat dat totaal niet waar is en omdat Janssens uitspraken kopieert uit het Vlaams Belangprogramma, maar zelf die uitspraken (toen ze door Dewinter e.a. gedaan werden) als extreem en racistisch bestempelde. Men kan zich terecht de vraag stellen of dit alles te maken heeft met de gemeenteraadsverkiezingen van 2012.

Verder ga ik hier niet over uitweiden, aangezien ik niets geloof van de beloften en stoere taal van deze non-burgemeester die een non-politiek beleid heeft gevoerd in Antwerpen. Dat het Vlaams Belang in zeker zin parasiteert op conflicten zoals die in Antwerpen-Noord kan ik perfect begrijpen, maar dat een progressief kaviaarsocialist zoals Janssens dat doet is de wereld op zijn kop, temeer omdat zijn partij en hijzelf op kop de grote verantwoordelijke zijn voor de vermeldde problemen in de Koekenstad.