Voorpost voert actie aan Belgische ambassade Den Haag

Voorpost heeft actie gevoerd voor de belgische Ambassade te Den Haag. België werkt niet meer, heeft nu meer dan een jaar geen regering en de Vlamingen en de Walen komen er niet meer uit. Voorpost is duidelijk: belgië dient te verdwijnen en Vlaanderen moet haar onafhankelijkheid krijgen. De Nederlandse regering dient een dergelijke stap te ondersteunen.

In Nederland alswel in Vlaanderen wordt nu openlijk gesproken over een eventueel einde van de staat belgië, nu het onmogelijk lijkt een belgische regering te vormen. Ook wordt er gespeculeerd over verdere samenwerking tussen Nederland en Vlaanderen. Uit opiniepeilingen van de afgelopen jaren onder de Nederlandse bevolking, blijkt dat een meerderheid wel heil ziet in een eventueel samengaan. De huidige Nederlandse regering heeft recent alvast een kleine stap in de goede richting gezet door meer economische samenwerking aan te gaan met Vlaanderen.

Voor de belgische ambassade protesteerde een groep Voorposters met vlaggen en een spandoek (belgië barst, de Nederlanden één). Het schild van de ambassade werd vervangen door de tekst ambassade van de republiek Vlaanderen. Voordien was het belgisch vod uit de mast gewaaid. Zou dat een voorteken zijn van een spoedig ineenstorten van de kunstmatige staat belgië?

De Hermandad kwam in ieder geval snel aangesmurfd. Dat is niet verwonderlijk gezien het feit dat het hoofdbureau van de politie zich aan de overzijde van de weg bevindt. Al het blauw op straat bevond zich binnen vijf minuten voor de belgische ambassade. Uiteindelijk zijn er vier mensen afgevoerd. Eén persoon mocht een nachtje in het staatshotel verblijven. Overigens om onduidelijke redenen.

Voorpost heeft de scheiding van 1830 tussen Nederland en Vlaanderen altijd betreurd. België is een compromisstaat, opgelegd van bovenaf door de toenmalige machthebbers. Een fout die nu meer dan in het verleden duidelijk wordt. Twee totaal verschillende volkeren samengehouden door een ingewikkelde constructie van meerdere gewesten en regeringen. Vlaanderen deelt niets meer met de Walen en dient dus haar eigen weg te gaan.

We vragen de Nederlandse bevolking om verder te denken dan alleen in termen van het uitbreiden van een markt met consumenten of andere economische motieven. Want juist culturele motieven, dus de taalverwantschap en het gegeven dat Vlamingen en Nederlanders eigenlijk één en hetzelfde volk zijn, moeten doorslaggevende redenen zijn. Juist in een globaliserende wereld, waar verschillen tussen volkeren zichtbaarder worden, moeten mensen die veel met elkaar delen bij elkaar komen. Zo kunnen wij wat ons bindt aan cultureel erfgoed nog beter behartigen.

Belgische feestdag is Nederlandse rouwdag! België barst! De Nederlanden eén!