Papieren voor 28.000 illegalen

Twee jaar na de lancering van een regularisatiecampagne hebben ongeveer 28.000 illegalen papieren gekregen op basis van de nieuwe criteria. Bijna de helft van de aanvragen is geweigerd,  zo schrijft De Standaard dinsdag.

Volgens De Standaard zijn 17.276 dossiers geregulariseerd sinds de regering in juli 2009 een akkoord bereikte over de nieuwe criteria. Daardoor zouden volgens de krant 28.000 mensen papieren hebben gekregen.

Het gaat hierbij enkel om regularisaties op basis van de criteria van 2009. Het totale aantal regularisaties ligt beduidend hoger omdat de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) intussen ook nog steeds de eigen criteria hanteert die reeds bestonden voor 2009.

Directeur-generaal Freddy Roosemont van DVZ houdt het op “ergens tussen de 20.000 en 30.000 regularisaties”. Het is volgens hem moeilijk om de impact van de nieuwe criteria precies in te schatten omdat er ook enkele duizenden illegalen geregulariseerd zouden zijn zonder de criteria.

Ongeveer twee op drie illegalen zijn geregulariseerd op basis van hun ‘lokale duurzame verankering’, een criterium dat slechts drie maanden kon worden ingeroepen. Daarnaast waren er ook veel verblijfsvergunningen voor asielzoekers wier procedure onredelijk lang aansleepte en families met schoolgaande kinderen. (bron: Belga)