De erkenning van de NSV! aan de UGent zorgt al jaren voor de nodige ophef in de studentenmilieus. Sinds eind december 2010 is de NSV! opnieuw erkend in het Politiek Filosofisch Konvent. De linkse studentenverenigingen gingen daartegen in beroep. Dat beroep werd onlangs, na veel gelobby en zonder juridische argumentatie, aanvaard door de Sociale Raad van de Gentse Universiteit. Nu wacht een definitieve uitspraak op het volgende Bestuurscollege. De NSV! geeft zich echter nog lang niet gewonnen.

Een verbod op debat aan de Universiteit Gent?

Het credo van de Universiteit Gent is ‘durf denken’. Met deze campagne benadrukt de Universiteit Gent dat ze als instelling het pluralisme en neutraliteit hoog in het vaandel draagt. Een Universiteit waar studenten en studentenverenigingen een grote vrijheid en zelfstandigheid kunnen genieten. De NSV! kan deze ingesteldheid enkel toejuichen. Echter moeten wij vaststellen dat verschillende organen van de Universiteit Gent de vrije meningsuiting aan banden proberen te leggen. Vaak met succes.

In het verleden werd meermaals een debat of activiteit van de NSV! Gent geboycot door een blokkade van extreem-linkse studentenverenigingen. Daarnaast is de erkenning van de NSV! aan de Universiteit Gent ook al eens, zonder een echt geldige reden, ongedaan gemaakt door het bestuurscollege van de UGent. Deze laatste situatie dreigt zich op 8 september te herhalen.

Sociale raad weigert procedures en statuten te volgen

Tegen de erkenning van de NSV! op 22 december 2010 tekenden extreem-linkse studentenverenigingen beroep aan. Hun beroep tegen de beslissing van de studentenbeheerder was echter onontvankelijk, omdat het niet binnen de voorziene termijn ingediend werd. Een beroep tegen de beslissing van het PFK was wel ontvankelijk, maar kan enkel gaan over de verenigbaarheid van de statuten van de vereniging met die van het PFK, met andere woorden of de NSV! een politieke en/of filosofische vereniging is.

Op de Sociale Raad van 24 juni jongstleden besliste de Sociale Raad echter om de te volgen statuten naast zich neer te leggen. De Sociale Raad diende zich uit te spreken over het feit of de NSV! een politieke en/of filosofische vereniging is, en dus al dan niet thuis hoort in het PFK. Al de andere voorwaarden, zoals het voldoen aan het EVRM, werden reeds getoetst door de studentenbeheerder. Het was dus niet de taak van de Sociale Raad om zich uit te spreken over deze kwestie. Omdat niemand op redelijke wijze kan beweren dat de NSV! geen politieke studentenvereniging is, besloot een (aanwezige) linkse meerderheid in de Sociale Raad dan maar om de statuten en reglementen niet na te leven en zich toch uit te spreken over de verenigbaarheid van de NSV! met het EVRM.

Hierover verscheen eerder al een artikel in het onafhankelijke studentenblad Schamper, waar de werkwijze en neutraliteit van de Sociale Raad tevens in vraag gesteld wordt. http://www.schamper.ugent.be/503/ook-dreadlock-haters-hebben-recht-op-procedure

Stop politieke moordpoging!

In een opiniestuk:’Als meningen niet meer vrij zijn’ schreef N-VA-ondervoorzitter Ben Weyts naar aanleiding van een vorige politieke lynchpartij tegen de NSV! Gent het volgende:  

“Men moet opletten met het verbieden van alles wat ons niet welgevallig is. Enige tijd geleden werd aan de Gentse universiteit de rechtse studentenvereniging NSV erkend door het Politiek-Filosofisch Konvent, de koepel waarin alle politieke en filosofische studentenverenigingen zitting hebben. Die erkenning door de studenten zelf werd echter in beroep weer vernietigd door het Bestuurscollege van de UGent. Het Bestuurscollege fnuikt een groep, die het niet graag ziet en hoort. Dat is géén volwassen democratische houding. Alleen de eigen vrienden en hun meningen tolereren is een karikatuur van de verdraagzaamheid.”

De voltallige NSV! roept het rectoraat op om de procedures op correcte wijze te volgen. Daarnaast roepen we het rectoraat op om het credo “Durf denken” niet enkel te gebruiken als reclamestunt, maar deze visie ook in de praktijk om te zetten. Een politieke vereniging zonder geldige reden uitsluiten hoort daar niet bij. De erkenning van de NSV! leverde geen problemen op, sindsdien hebben alle activiteiten op een serene wijze kunnen plaatsvinden aan de universiteit en is er geen geweld meer gepleegd tégen de NSV!. De erkenning is zowel voor NSV! als voor de volledige universiteit een inhoudelijke verrijking. Een uitsluiting is dus louter gebaseerd op links-ideologische motieven.

Dit nieuws alleen dankzij jouw steun!

Help ons de leugens van de main stream media (MSM) te doorbreken. Geef ons 5 euro – of meer!

€ 5,00

Trending

%d bloggers liken dit: