Vlaams Belang behoudt partijfinanciering, ‘geen meerderheid’ in Raad van State tegen VB

De algemene vergadering van de Raad van State, samengesteld uit Vlamingen en Walen, is na een procedure opgestart in 2006 (!) tot de conclusie gekomen dat het Vlaams Belang zijn partijfinanciering mag behouden. Alle Franstalige partijen en de SP.a hadden een verzoek ingediend om die af te nemen, omdat het VB daden zou gesteld hebben die ‘kennelijk vijandig’ staan tegenover de rechten en vrijheden van het Europees mensenrechtenverdrag.

Het arrest van de Raad van State van 15 juni 2011 herinnert eerst aan de wrakingen. Het VB liet met succes twee Franstalige rechters verwijderen wegens hun anti-VB-opstelling. In dit arrest blijken nog drie andere Franstalige rechters op vraag van het VB verwijderd te zijn omdat ze mee advies gaven over de wet die nu wordt toegepast.

Vervolgens herinnert de Raad van State aan de rechtspraak rond vrije meningsuiting, die (mede door het VB) werd uitgelokt bij het Grondwettelijk Hof. Vrije meningsuiting geldt ook voor meningen die schokken, verontrusten of kwetsen, en alleen het daadwerkelijk aanzetten tot het overtreden van geldende rechtsnormen kan aanleiding geven tot beteugeling. Bovendien moet het gaan om ‘essentiële’ beginselen van de democratie.

Dan beoordeelt de Raad van State de toespraken van Dewinter en Annemans op een veiligheidsmeeting in Antwerpen: ‘Scherp en polemisch, getuigen allerminst van grote zin voor subtiliteit en nuance, als zodanig kunnen ze een animositeit tussen sommige segmenten van de samenleving voeden en op termijn bijdragen aan een polarisatie en een klimaat van onverdraagzaamheid’.

Maar dan wordt gezegd ‘dat er in de schoot van de Raad van State geen meerderheid is om de uitlatingen te beschouwen als schending van de essentiële beginselen van de democratie’. En bijgevolg gaat het Vlaams Belang vrijuit.

De zaak is een gevoelige politieke nederlaag voor de Franstaligen en de SP.a. De procedure werd de voorbije vijf jaar voor het VB gevoerd door een team met advocaten Reinhold Tournicourt, Luc Deceuninck en Bart Siffert, samen met senator Jurgen Ceder, Rob Verreycken, Marc Joris en Stijn Calle.